Misją naszej Fundacji jest krzewienie kultury muzycznej w społeczeństwie polskim ze szczególnym uwzględnieniem naszego północno-wschodniego regionu a także promowanie jej poza granicami kraju.

W kategorii celów szczególne miejsce zajmuje wspieranie działalności artystycznej dzieci i młodzieży oraz inicjowanie i organizowanie działań kulturalnych i artystycznych wspólnie z ośrodkami kultury i szkołami.To w pełni działalność nieodpłatna.

Fundacja realizuje także swoje cele poprzez prowadzenie OBJAZDOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ jako działalności odpłatnej (zgodnie z par. 13 i 17 Statutu Fundacji Muzyczne Barwy Podlasia)