Zarząd Fundacji tworzą:

Lech Jan Mazurek – prezes fundacji MBP

Janina Marianna Kupiec – skarbnik fundacji MBP