GŁÓWNE IDEE OSzM to:

– dotarcie do możliwie każdego dziecka uzdolnionego muzycznie, – rozwijanie zdolności artystycznych poprzez naukę śpiewu i gry na instrumentach
– korzystanie z muzycznego dorobku kultur słowiańskich a także kultur odległych: np. hawajskiej, bałkańskiej i Dalekiego Wschodu
– uaktywnienie społeczności lokalnych w małych miejscowościach i dużych miastach: świetlicach, remizach, klubach, domach kultury, szkołach poprzez budowanie środowiskowych zespołów muzycznych

NASZE ATUTY:

  • w tej szkole to nauczyciel dociera do ucznia
  • uczeń w pierwszym okresie nauki nie musi posiadać własnego instrumentu – na zajęcia przywiezie go nauczyciel
  • zajęcia odbywają się w małych 3-6 osobowych grupach i mają charakter praktycznej gry na instrumentach i nauki śpiewu
  • oferujemy unikalny repertuar tworzony na potrzeby OSzM i jej zespołów
  • liderzy mogą swój talent  wykorzystać w zespołach OSzM, koncertujących w kraju i za granicą
  • obejmujemy swą edukacją również osoby dorosłe
  • utalentowane jednostki mogą liczyć na wsparcie i przygotowanie do certyfikowanych szkół muzycznych

A…..zaczęło się w 2003 r.- ówczesna dyrektor Domu Kultury w Łapach Małgorzata Borowska oczekiwała na nową muzyczną inicjatywę. Po roku pracy ze skromnej bazy instrumentalnej (dzwonki, mandoliny, gitary, flety, akordeon) zrodził się 20-osobowy skład Dziecięcej Grupy Folkowej „SZOŁDĘB”. Pobliskie wsie Szołajdy i Dębowina były z tej inicjatywy dumne.

 

 

 

Opłata za zajęcia w roku szkolnym 2016/ 2017 wynosi 120 zł miesięcznie